Wednesday, December 7, 2011

'වල'

 (අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත් සිතුවමකි)


'වල' සෑදී ඇත්තේ, සිංහල ගතකුරු දෙකකිනි. සිංහල භාෂාව භාවිතයේ දී, වැඩිමනක් ම එකට යෙදෙන අක්ෂර දිත්වය "ව" සහ "ල" යයි කිව හැකි තරමට ම 'වල' සුලභ ය.
පොත්'වල' ඇත්තේ පිටු ය. පිටු'වල' ඇත්තේ අකුරු ය. එබැවින්, 'වල' විසින්, යමක අන්තර්ගතය පිලිබඳ  හැගීමක් ප්‍රකාශ කරවයි. එසේ යමක් පිලිබඳ හැගීමක් ප්‍රකාශ කරන 'වල', එසේ නියමාර්ථය දනවන්නටනම් යෙදිය යුත්තේ, පෙර පදයට, පර ව, ඒ පදයේ ම කොටසක් ලෙසිනි. පෙර පද ය සහ පර පදය වෙන් කර, ඒ කතාව ම කියන්නට ගියහොත් වැටෙන්නේ මහා 'වල'කට ය. එනම්, පොළොවේ හෝ සමතල පෘෂ්ඨයක ඇති හෑරීමක් පිළිබඳව කියවෙන 'වල' ට ය.
 ඇඹුල් රස දනවන ඵලයක් වූ දෙහි'වල' ඇත්තේ ඇසිටික් අම්ලය වන අතර, දෙහි'වල' නම් ප්‍රදේශය ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ, එහි පිහිටා ඇති ජාතික සත්ත්වෝද්යානය නිසාවෙනි. 'වල' යන්න වනයට ද යෙදෙන අතර, දෙහි'වල' ගොස් බැලූ වීට, 'වල' හි වෙසෙන සත්ත්වයෙකු වන 'වල'සා, සිමෙන්තියෙන් සාදන ලද 'වල'ක සිටිනු  දැකගත හැක.
'වල'ට වැටී සසර කලකිරුනෝ 'වල' ට වදින්නේ, භාවනාවට ය. රෑ වැටුණු 'වල' හි දා'වල' වැටෙන්නා මුග්ධයෙකුවන අතර, කිසිසේත් ම 'වල'ක නොවැටී ජීවත් වන්නා සුපිරි දක්ෂයෙකි. අනුන්ට 'වල' කපන්නා නරුමයෙකුවන අතර, අනුන්ට කැපූ 'වල' තමන්ව ම බිලි ගැනීම, දිට්ට ධම්මවේදනීය කර්මයක් ලෙසට හැඳින්වේ.
අවස්ථාවක් ලද විගස, තමන්ගේ කාර්යය කරගැනීම කල දුටු කල 'වල' ඉහගනීමනම් වන අතර, එය, පිං 'වල' ඉසගනීමක් ද නොවිය යුතුය. 'වල' නොවැටී යා හැකි තවත් 'වල'වල් තිබේ. එප්පා'වල' එවැනි එක් 'වල'ක්වන අතර, එහි භූමියේ සැදු 'වල'කින්, වටිනා ඛනිජයක්වන ෆොස්පේට් ගොඩ ගනු ලැබේ. කීන කැලයක් තිබුණු තැන, කීන'වල' වූ අතර,
මඩවල යනු, ප්‍රකට කවියකුවන, එස්. රත්නායකයන් ගේ ගම යි. අලි නැරඹිය හැකි 'වල'ක් ලෙසට සංචාරකයන් අතර ප්‍රකට උඩ'වල'ව ගමක් ද වන අතර, එය ප්‍රකට වන්නේ, උඩ'වල'ව වනෝද්‍යානය නිසාවෙනි. උඩ'වල'ව යාමේදී පසුකල යුතු මං සන්ධිය, 'වල'ව හන්දියයි.
'වල' යන්න යෙදෙන, එහෙත් 'වල' නොව, නගර'වල' ට වඩාත් සමීප ප්‍රදේශ ද ඇත.  වෑ'වල' එවැනි එක  ප්‍රදේශයක් වේ.
 'වල' යෙදෙන තවත් යමක්, මුළුතැන්ගෙහි ඇත. ඒ 'වළ'ඳ යි.'වළ'දේ පිසෙන දන් 'වළ'දන්නේ ස්වාමින්වහන්සේ ලා යි.
   'වළ'දේ පිසෙන දෑ අතරත් 'වල'ක් තිබේ. ඒ කර'වල' යි. අනුන් ගේ ඕපාදුප සොයන්න තුල ඇති රුචිකත්වයට ද කර'වල' රසය යි කියනු ලැබෙන අතර, කර'වල'වල ඇත්තේ අප කොයි කවුරුත් දන්නා පරිද්දෙන් ම කුණු රසය යි.

No comments:

Post a Comment