Monday, June 20, 2011

කල්හාරය

ඉංග්‍රීසි බස ගැන රසවත් කතා බහක් .....English Language is amazing

e-mail යනු පණිවුඩ හුවමාරුව සඳහා ඇති පහසු මෙන්ම වේගවත් ම මගකි. e-mail මගින් පණිවුඩවලට අමතරව නොයෙකුත් සොඳුරු දේ ද හුවමාරු වේ. මේ එවන් පණිවුඩයකි. 
        English Language is amazing

 1) The bandage was wound around the wound.  

 2) The farm was used to produce produce.

 3) The dump was so full that it had to refuse more refuse.

 4) We must polish the Polish furniture. 


 5) He could lead if he would get the lead out.

 6) The soldier decided to desert his dessert in the desert.

 7) Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present

 8) A bass was painted on the head of the bass drum.

 9) When shot at, the dove dove into the bushes.

10) I did not object to the object

11) The insurance was invalid for the invalid

12) There was a row among the oarsmen about how to row.

13) They were too close to the door to close it.

14) The buck does funny things when the does are present.

15) A seamstress and a sewer fell down into a sewer line.

16) To help with planting, the farmer taught his sow to sow.

17) The wind was too strong to wind the sail.

18) Upon seeing the tear in the painting I shed a tear.

19) I had to subject the subject to a series of tests.

20) How can I intimate this to my most intimate friend?

Let's face it - English is a crazy language!

There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple.
English muffins weren't invented in England or French Fries in France.
Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren't sweet, are meat.
We take English for granted. But if we explore its paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are square and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.

And why is it that writers write but fingers don't fing, grocers don't groce and hammers don't ham? If the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of booth, beeth? One goose, 2 geese. So one moose, 2 meese? One index, 2 indices? Doesn't it seem crazy that you can make amends but not one amend? If you have a bunch of odds and ends and get rid of all but one of them, what do you call it?

If teachers taught, why didn't preachers praught? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat?


Sometimes I think all the English speakers should be committed to an asylum for the verbally insane. In what language do people  recite at a play and play at a recital? Ship by truck and send cargo by ship? Have noses that run and feet that smell?

How can a slim chance and a fat chance be the same, while a wise man and a wise guy are opposites?


You have to marvel at the unique lunacy of a language in which your house can burn up as it burns down, in which you fill in a form by filling it out and in which, an alarm goes off by going on.

English was invented by people, not computers and it reflects the creativity of the human race, which, of course, is not a race at all. That is why when the stars are out they are visible but when the lights are out they are invisible.

P.S. - Why doesn't 'Buick' rhyme with 'quick'?

You lovers of the English language might enjoy this…

There is a two-letter word that perhaps has more meanings than any other two-letter word, and that is 
'UP'.
It's easy to understand UP, meaning toward the sky or at the top of the list, but when we awaken in the morning, why do we wake UP ? At a meeting, why does a topic come UP ? Why do we speak UP and why are the officers UP for election and why is it UP to the secretary to write UP a report ?

We call 
UP our friends. And we use it to brighten UP a room, polish UP the silver; we warm UP the leftovers and clean UP the kitchen. We lock UP the house and some guys fix UP the old car. At other times the little word has real special meaning. People stir UP trouble, line UP for tickets, work UP an appetite, and think UP excuses. To be dressed is one thing, but to be dressed UP is special.

And this 
UP is confusing: A drain must be opened UP because it is stopped UPWe open UP a store in the morning but we close it UP at night.

We seem to be pretty mixed 
UP about UP! To be knowledgeable about the proper uses of UP, look the word UP in the dictionary.  In a desk-sized dictionary, it takes UP almost ¼th of the page and can add UP to about thirty definitions. If you are UP to it, you might try building UP a list of the many ways UP is used. It will take UP a lot of your time  but if you don't give UP, you may wind UP with a hundred or more.

When it threatens to rain, we say it is clouding UP.  When the sun comes out we say it is clearing UP! When is rains, it wets the earth and often messes things UP.
When is doesn't rain for awhile, things dry UP.
One could go on and on, but I'll wrap it UP, for now my time is UP, so… it is time to shut UP

Oh… one more thing:
 

What is the first thing you do in the morning & the last thing you do at night? 
U-P!

Sunday, June 19, 2011

කට කතා

       කතන්දර රසවත් ය. නීරස කතාද නැත්තේ නොවේ.කියන්නාට රසවත්, අසන්නාට ද රසවත්, එහෙත් කතාවට බඳුන් වන්නාට නම් නීරස කතා වර්ගයක් ද ඇත.ඒ කතා හැඳින්වෙන්නේ කට කතා නමිනි. සුරංගනා කතා, ගම කතා, අද්භූත කතා, ප්‍රභන්ද කතා, සත්‍ය කතා යන ඕනෑම වර්ගයක් යටතට ඇද දැමිය හැකි කට කතා, වෙන කිසිම කතාවක් යටත් කල නොහැකි කතා වර්ගයක් යටතටද වැටේ. ඒ අභූත කතා යන කතා වර්ගය යි. කට කතා හදන්නේ මිනිසුන් ය. ඒ තවත් මිනිසෙකුට ය. සුනඛයෙකු, බළලෙකු වෙනි සප්‍රාණික හෝ ගසක්, ගලක්, මේසයක් වැනි අප්‍රාණික වස්තුවක් මිනිසෙකුට හැදු කට කතාවක් නම් මට මෙතෙක් අසන්නට ලැබී නැත. එහෙත්, පෙර කී සප්‍රාණික සහ අප්‍රාණික ඕනෙම දෙයක් අරභයා මිනිසුන්ට කට කතා හැදීමට හැකියාව ඇත. 
 කට කතා කරලියට ආවේ අද ඊයේ නොවන බව, අපේ ජන ශ්‍රැතිය විග්‍රහ කර බලන ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් වටහා ගත හැක.කට කතා අරභයා හැදු  පිරුළක් තවම මා අසා නැති මුත්, කට කතා සම්බන්ද  කර සැදූ පිරුළු නම් මහා රාසියක් මා අසා ඇත.කට කතා වැඩියෙන්ම හදන්නේ ගැහැනුන් යයි සම්මතයක් සමාජයේ පැතිර තිබුණු කාලයක් විණි. (කට කතා හදන පිරිමින් දෙස බැලු විට පෙනී යන්නේ ගැහැනුන් අරභයා ඒ කට කතාව හදා ඇත්තේ කට කතා හැදීමේ ශුර පිරිමියෙකු විසින් බව යි.) කෙසේ වෙතත් කට කතා හැදීම පහත් පෙලේ "ගැහැණු වැඩක් " ලෙසට දැන් සම්මත වී හමාර ය. එහෙත් කට කතා හදන්නවුන් දෙස බලූ කල ඔවුන්ට නියමාකාර ගැහැණු කමකටත්, පිරිමි කමකටත් වඩා ඇත්තේ කොන්ද පණ නැති කමක් යන්න නම් නොකියා ම බැරි ය. මක් නිසාද යත් කට කතා තැන තැන කියන කතා බවට පත් කිරීම, ඒවා මුහුණට ම කියන කතා බවට පත් කරගැනීමට තරම් ආත්ම ශක්තියක් නැති අයවලුන් විසින් කරන බැවිණි.
   කතාවලට අරමුණු බොහාමයක් ඇතත් කට කතාවලට ඇත්තේ අරමුණු දෙකක් පමණි. ඉන් එකක්  තමන් ට කෙලින්ම  ගොස් පහර ගැසීමේ හැකියාවක් නැති, තමන්ට වැඩ ප්‍රභල යයි සිතෙන අයෙකුගේ චරිතයකට හෝ  මඩ පහරක් එල්ල කර සතුටු වීම යි. අනෙක වැඩක් පලක් නැති විට සහ එවැනිම වැඩක් පලක් නැති පිරිසක් සම්භ වූ විට, තම තමන් ගේ පහන් සංවේගය උදෙසා කාලය ගත කිරීමේ ක්‍රමයක් ලෙසට භාවිතාවේ යෙදීම යි.කොටින්ම කිවහොත් කට කතාවල අරමුණු දෙකම දිව  යන්නේ තමුන්ගේ කිල්ලෝටය තිබියදී, අනුන්ගේ කිල්ලෝටවල පුවක් හොයන්නන්ගේ මනසික් තෘප්තිය සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා යි.        ( "තමන්ට බල නොපාන", 'අනුන්ගේ කල්කිරියාවන්" කෙරෙහි "අනවශ්‍ය" තරමේ අවධානයක් යොමු කිරීම මානසික රෝග ලක්ෂණයක් බව ජර්මන් ජාතික ඇදුරන් පිරිස විසින් සොයාගත්තේ 1983 වසරේ දී ය.)  කට කතාවලින් සිත් රිදවීම් ඇති විය හැක. මිතුදම් බිඳ වැටීමට ද හැක. එහෙත් එසේ විය යුතු නොවේ. කට කතා කටකමසිරියාවක් නැති කතා ලෙසටම බාරගැනීම මගින් සිත් රිදීම ත්, අනුන්ගේ කතා මට මොකෝ යයි සිතා (හෝ  කියා ) ඉවත්ව යාමෙන් මිතුදම් ආරක්ෂා කරගැනීමත් කල හැක. කට කතාකරුවෙක් නම් තමන් තුල ඇති නිර්මාණ හැකියාව හඳුනාගෙන, නිසි ලෙසට එලි දැක්වීමෙන් අනුන්ගේ කට කතාවලට ලක්වෙන තරමට ම ප්‍රසිද්ධ නිර්මාණ කරුවෙකු වී, සමාජයේ බැබලීමේ මංපෙතක් වුව විවර කරගත හැක.
    කට  කතාවල වග එසේ වෙත් දී, මේ වෙත්දීත් කට කතාවකට ලක්ව සිතා රිදවාගෙන සිටින ඔබ වෙතට මට දිය හැකි පුංච් කරුණක් ඇත. (අවවාදය යි:- අවවාදයක් හෝ ආදර්ශයට ගැනීමට බල කිරීමක් නොවේ. එසේ ගත්තායින් හෝ  නොගත්තයින් මට සිදුවන පාඩුවක් ද නැත.) වරක් මම ද කට කතාවකට ලක්ව සිතා රිදවාගෙන සිටියෙමි. මගේ ආච්චි අම්මා ඒ අවස්ථාවේ මට කීවේ, ''පුතේ වැඩියෙන්ම කට කතා හදන්නේ අඩුවෙන් ම වැඩ කරන මිනිස්සු....තමන්ගේ වටිනාකමක් නැහැ කියල තමන්ටම හිතෙන මිනිස්සු..ඔව්ව ගනන්ගන්න එපා...''
    ඉතින් මා ඔබට කිව  යුතුව ඇත්තෙත් එය මයි . 
                               "ඔව්ව ගනන්ගන්න එපා...!"

    *පසුව ලියමි :-කට කතා මෙන්ම කට කතා හදන්නන්ද ගණන් ගත යුතු නැත.

   *ඊටත් පසුව ලියමි:-  කැමති පිරිස, කැමති ලෙසකට  බාරගත්තා ට  මගේ අමනාපයක් ද       නොමැත.
  *මේ දැන් මතක් වූ නිසා ලියමි :- කට කතා නොහදා සිටීමෙන් "මුගේ කටේ ගෙඩි දාන්න ඕන දෙයියනේ...!'වැනි සාපයන්ට ලක් නොවී සිටීමේ හැකියාව ද ඇත.


Monday, June 6, 2011

ඈ (01)

බොහෝ දුර  කාලෙකට පෙර,
මම ඇයට පෙම් කළා...
     ඇගේ ඇස්,
      තොල්,
        හම,
         වේලිලා...
          රැළි වැටිලා,
            ඉසකේ
             ඉදිලා...,
              වියැකිලා,
                         යන්නට කලින්,
                               ඈ
                             මළා.

ඒ  නිසා,
අද
තව වෙනකම්,
මගේ දෑසට

තරුණ යි.....

කැඩපත ඉදිරියේ
           මට පෙනෙන,
                      හම ඇදී,
                      වියලී
                     ඉසකේ
                      ඉදී,
                      වියැකී,
                      හකු මතුවුණු,
                       ...... මම.............???

 ඈ ..........

          එදා වගේම
          තරුණ,
          නො හිඳෙන
          හිරිමල්
          හිනා නගනවා..

දැවෙන අහස

  බැස යන හිරුගේ ආලෝකයෙන් රටා මැවුණු අහස සහ අඳුර විසින් ගිල ගන්නා කොළඹ නගරය.